Skip to content

services

Aan de slag met MVO

Waarom?

Als organisatie maak je deel uit van de maatschappij, of nu wil of niet, door je bedrijfsvoering heb je invloed op uiteenlopende groepen. Uiteraard je eigen medewerkers en klanten. Maar ook minder voor de hand liggende groepen zoals het bedrijventerrein waarop je gevestigd bent, het milieu, etc..

Veel organisaties houden bewust (of onbewust) rekening met hun omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen, gaat over het rekening houden met de belanghebbende groepen in je omgeving.

Resultaat

  • MVO nulmeting: Krijg een goed beeld waar je organisatie staat op het gebied van duurzaam ondernemen
  • Stakeholderanalyse: Samen tot een goed beeld van de verwachtingen en invloed van de belanghebbenden van je organisatie komen. Een goed start punt voor het opstellen van je MVO ambitie.
  • MVO beleid opstellen & uitvoeren: Samen tot een passend MVO beleid komen en deze succesvol implementeren

Aan de slag met MVO, waar beginnen?

ISO26000

Er zijn verschillende raamwerken en internationale normen voor het opstellen en managen van een MVO beleid. Hieronder een kort overzicht:

– ISO26000. Al 10 jaar is ISO26000 een internationale richtlijn voor het vormgeven van MVO binnen je organisatie. In tegenstelling tot andere ISO normeringen is ISO26000 niet te certificeren.

– De Sustainable Development Goals (SDG’s)

GRI

Hoe zit het met certificering?

Er zijn veel verschillende normen en certificeringen waarmee je kan aantonen dat je duurzaam onderneemt. Sommigen toegespitst op een specifiek duurzaamheidsonderdeel en anderen hebben weer een bredere focus. Een voorbeeld van een certificering die zich richt op een specifiek onderdeel is de CO2 prestatieladder of ISO14001. Deze focust zich namelijk op een CO2 reductie en SDG 13 (Climate Action).

Hieronder een overzicht van (certificerings)mogelijkheden die een bredere focus hebben en gebaseerd zijn op ISO26000:

MVO prestatieladder

NEN zelfverklaring

MVO keurmerk

Andere services

Life Cycle Assessment

CO2 compensatie

CO2 voetafdruk op organisatieniveau

Ondersteuning bij CO2 prestatieladder certificering

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie