Challenge accepted.


De ImpactNow challenge: in 30 dagen naar bewust duurzame medewerkers


In 30 dagen met het hele team op een interactieve, competitieve en positieve manier werken aan duurzaamheid.

Doormiddel van de app spelen jij en je collega's wekelijks challenges tegen elkaar, inspireren ze elkaar en worden gestimuleerd om écht duurzaam te handelen.

Waarom de ImpactNow challenge?

Creëer een duurzame mindset

Een organisatie verduurzamen: het begint allemaal bij de keuzes die de medewerkers maken. Keuzes zoals: pak ik de auto of fiets naar werk, maar ook keuzes, gaan we voor leverancier A of duurzamere leverancier B?

Heb je als individu dus invloed op de CO2 uitstoot van je organisatie? Absoluut! Wij geloven erin dat om als organisatie te verduurzamen, je medewerkers een ‘duurzame mindset’ nodig hebben. 

De ImpactNow challenge draagt bij aan het creëren van deze duurzame mindset.

reductiechallenge effect

Leuke, interactieve en simpele reductie acties

Met de ImpactNow challenge creëer je deze duurzame mindset op een leuke en interactieve manier, door medewerkers betere keuzes te laten maken en ze te kennis bij te brengen op het gebied van duurzaamheid. De challenge duurt 30-dagen en vind in een competitievorm plaats, waarbij het doel is zo’n groot mogelijke CO2 reductie te bewerkstelligen.

 

Resultaat na 30 dagen?

Meetbare duurzaamheidsimpact

De data die wordt verzameld levert een goed beeld van de huidige CO2 voetafdruk en de reductie die wordt behaald.

Duurzamere keuzes

Medewerkers worden uitgedaagd duurzamere keuzes te maken.

Gevoel van invloed

Door de snelle terugkoppeling in de app wordt de invloed van een individuele actie goed duidelijk.

Hoe ziet de challenge eruit?

Voorbereiding

stap 1: de 0-meting

Eer wordt gestart met een CO2 voetafdruk scan. Dit geeft ontzettend veel inzicht in welke activiteiten het meeste CO2 genereren. Is het woon-werk verkeer of dat klant-bezoek per trein?

De data voor deze 0-meting wordt verzameld doordat medewerkers een vragenlijst in in de app invullen. dit  duurt zo’n 10 minuten, een kleine moeite dus. Na het invullen krijgt de medewerker direct zijn/haar eigen werkgerelateerde CO2 voetafdruk te zien.

Voorbereiding

stap 2: Analyse resultaten

Aan de hand van de input van stap 1 wordt er een CO2 voetafdruk bepaald. Deze inzichten worden in een overzichtelijk dashboard weergegeven (zoals links weergeven).

Met deze inzichten kan goed worden bepaald waar de grootste reductiewinst zit. 

Voorbereiding

stap 3: Team vorming

Afhankelijk van de groepsgrootte worden de medewerkers ingedeeld in teams. Door te werken met teams wordt er een stimulerende competitieve sfeer gecreëerd  tijdens de challenge.

De teamvorming kan random zijn of juist bepaalde afdelingen/teams bij elkaar. 

De challenge

stap 4: Kick-off workshop: samen doelen stellen

Gedurende een kick-off workshop zullen we samen met de medewerkers doelen gaan stellen. Deze doelstellingen zullen zowel op organisatie-, team- als op individueel niveau gesteld worden.

Uitgangspunt hiebij is dat de doelstelling concreet en meetbaar moet zijn, zodat de resultaten goed te vergelijken zijn over de teams en medewerkers heen.

De challenge

stap 5: De challenge

Elke week zal er een ander reductiethema worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld week 1: woon-werk verkeer, week 2: afvalscheiding, week 3: elektriciteitsverbruik, etc.). Rondom elke thema hangen opdrachten, quizzen en reductietips.

Daarnaast zijn er verschillende nudges ingebouwd in het programma, denk hierbij aan een bonus wanneer je x keer achter elkaar een reductieactie doet (bijvoorbeeld 10x met de fiets naar werk).

Op elk moment kan de stand bekeken worden de voortgang op de gestelde doelen. De weergave van de tussenstand is zowel online in de app, als offline op een scoreboard op de bedrijfslocatie.

Hoe werkt de punten toekenning?
Wanneer een bepaalde reductieactie ondernomen is dan moet daarvoor ‘bewijs’ worden geleverd om de punten te krijgen. Dit gebeurt door een foto van dit bewijs te uploaden. Als een medewerker bijvoorbeeld met de fiets naar werk is gekomen in plaats van met de auto, dan upload hij/zij een foto als bewijs om de punten toegekend te krijgen. Steeksproefsgewijs worden deze geuploade foto’s gecontroleerd om te kijken of het ook klopt.
 
 

Afsluiting

stap 6: de prijsuitreiking

Gedurende de prijsuitreiking evalueren we de learnings. Daarnaast is dit natuurlijk het moment om te vieren dat de doelen gehaald zijn. Afhankelijk van het aantal punten dat een team verdient heeft krijgt hij/zij een prijs.

Veel gestelde vragen

Over de periode van 4 weken is de minimale tijdsinvestering per medewerker zo’n 30 minuten. Meer kan altijd en wordt ook aangemoedigd!

Zeker! De challenge is zo ingericht dat hij geheel op afstand gedaan kan worden. Dus juist ook in Corona tijd werken aan verduurzaming van de organisatie.