Skip to content

Hoe ga je aan de slag met de CO₂-Prestatieladder?

De 6 voordelen en stappen van een CO₂-Prestatieladder certificering

Je CO2-voetafdruk inzichtelijk maken én verlagen is belangrijker dan ooit voor bedrijven. Is jouw organisatie vooruitstrevend, of zelfs ambitieus als het gaat om duurzame doelstellingen? Laat het dan zien met een CO₂-prestatieladder certificering. In dit blog ontdek je:

 

Lees het hieronder

6 voordelen van een CO₂-prestatieladder certificaat behalen

  1. Omdat alle bedrijfslagen structureel betrokken zijn, wordt werken aan CO₂-reductie efficiënter, sneller en effectiever
  2. Het is goed voor je imago als onderneming en werkgever
  3. Je hebt een grotere kans aanbestedingen te winnen
  4. Je hebt een stok achter de deur om groene vooruitgang te blijven boeken door de jaarlijkse audit
  5. Je ontdekt mogelijkheden om je producten of diensten te innoveren
  6. Dankzij inzicht in je verbruik komt energie besparen binnen handbereik

Met een CO₂-Prestatieladder certificaat op zak bereiken organisaties aantoonbaar betere resultaten op gebied van CO₂-reductie. En de meeste impact behaal je op Niveau 3. Hoe zit dat?

Welke niveaus er zijn, en waarom je op Niveau 3 de meeste impact maakt

De CO₂-Prestatieladder kent 5 niveaus. Dit speelt zich af op ieder niveau:

       Niveau 1 t/m 3 omvatten het op orde krijgen van de CO₂-uitstoot binnen je organisatie.

       In Niveau 4 richt je je daarnaast op het bijdragen aan innovatie en het verlagen van de uitstoot in de keten.

       In Niveau 5 toon je aan dat je je gekozen ambitieuze doelstellingen behaalt in samenwerking met de sector. Hierbij zijn meestal flinke aanpassingen nodig in je bedrijfsprocessen.

 Heb je het CO₂-Prestatieladder Niveau 5 certificaat op zak? Gefeliciteerd, dan heb je de hoogst haalbare sport op de prestatieladder bereikt! Dat is een grote prestatie, maar ook een grote investering. Niet getreurd: met Niveau 3 maak je het grootste verschil.

Dat zijn namelijk de stappen die je binnen je eigen organisatie neemt om je CO₂-voetafdruk in kaart te brengen en te verkleinen. Hier is altijd de meeste winst te behalen. Je Niveau 3 certificaat behalen is daarnaast een vereiste om aanbestedingen voor projecten met een CO₂-gunningsvoordeel te winnen. Een win-winsituatie dus, die in 6 stappen te bereiken is.

De 6 stappen van een CO₂-Prestatieladder certificering Niveau 3

Stap 1: Kick-off. Bepaal wie betrokken worden, en wie welke taken op zich neemt voor de komende stappen. De betrokkenen bestaan uit medewerkers, een Certificerende Instelling (CI) voor de externe audit en eventueel een externe adviseur om het proces te begeleiden.

Stap 2: Creëer inzicht in je CO₂-voetafdruk. Inventariseer wat je bedrijf verbruikt aan gas, elektriciteit en brandstof en wat het uitstoot. Denk hierbij aan het pand (klimaatcontrole, verlichting, et cetera), het wagenpark en zakelijke kilometers. Deze data wordt de nulmeting en de basis van je CO₂-managementsysteem. Hiermee wordt duidelijk welke effecten je plan heeft na implementatie: energiebesparing en een verlaagde uitstoot bijvoorbeeld.

Stap 3: Stel doelen en maak een plan. Welke kansen voor CO₂-reductie liggen er? Welke thema’s vind je belangrijk om op in te zetten? En zijn er al stappen gezet waar je mee verder kunt? Hierbij kun je denken aan verantwoorder inkopen (groene stroom, meer lokale leveranciers), overstappen op milieuvriendelijker vervoer en personeel trainen om groener te werken. Verwerk dit in je CO₂-managementsysteem. Wees ambitieus!

Tijd om aan te pakken. Tijdens de uitvoering van het plan monitor je de voortgang, zodat eventuele aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de doelstellingen te halen (of overtreffen!).

Stap 4: Communiceer transparant over je CO₂-voetafdruk en plan. Door je data en methodieken intern en extern te delen wordt het concreet, voor je werknemers en belanghebbenden buiten de organisatie – zoals leveranciers en klanten. Goed als stok achter de deur, goed voor je bedrijfscultuur en goed voor je imago.

Stap 5: Selecteer, en participeer in een keteninitiatief. Hierbij kun je denken aan een ontwikkelingsproject binnen de branchevereniging. Door samen te werken aan CO2-reductie maak je meer impact en versterk je je positie in de markt.

Stap 6: Voorbereiding op certificering. Voer zelf een interne audit uit. Dit kan iemand binnen je organisatie, die bekend is met de eisen van de CO₂-Prestatieladder, doen. Laat daarnaast de directie een formeel akkoord geven op de gestelde doelen, acties en (corrigerende) maatregelen. Vervolgens beoordeel je de effectiviteit van je CO₂-managementsysteem. Tenslotte laat je een Certificerende Instelling een externe audit uitvoeren om te toetsen of je aan alle stappen en je doelstellingen voldaan. Hier vind je een lijst van Certificerende Instellingen.

Heb je deze stappen met succes doorlopen? Dan heb je je CO₂-Prestatieladder Niveau 3 certificaat behaald. Reden om trots te zijn!

Dit stappenplan keert jaarlijks terug om je certificering vervolgens te behouden. CO₂-reductie is immers niet iets wat je één keer doet: het vraagt continu monitoring, het bijschaven van plannen en up-to-date blijven in communicatie en ontwikkelingen.

Wil je na het lezen van deze 6 voordelen en stappen ook meer impact maken met een CO₂-Prestatieladder certificering? Maar heb je behoefte aan inspiratie en begeleiding voor een zo efficiënt mogelijk proces? ImpactNow helpt je.

Behaal je duurzame doelen met ImpactNow

ImpactNow hielp reeds verschillende gemeenten en bedrijven om hun CO₂-voetafdruk te onderzoeken, in kaart te brengen én aantoonbaar te verlagen. Een voorbeeld van de resultaten? Die ontdek je via dit onderzoek van CE Delft, in samenwerking met VNG en SKAO.

Met formats en begeleiding die passen bij jouw organisatie helpen wij je snel een effectief CO₂-managementsysteem op te zetten, zodat je je succesvol certificeert op de ladder.

Klaar om meer impact te maken met een CO₂-Prestatieladder certificaat voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een offerte.

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie