Skip to content
service

Ondersteuning bij CO2 prestatieladder certificering

Waarom?

Door uw organisatie te laten certificeren op de CO2 prestatieladder laat u zien dat u actief en serieus bezig bent met CO2 reductie. Daarnaast levert een CO2 presatieladder certificering bij een aantal (overheids)aanbestedingen een gunningsvoordeel op.

De CO2 prestatieladder is een praktische tool om aan de slag te gaan met verduurzaming.

Wanneer de (overheids)aanbesteding waarvoor u uw project inschrijft dit u een gunningsvoordeel opleveren is CO2 prestatieladder certificering een verstandige keuze.

Resultaat

Alle documentatie en voorbereiding om succesvol te certificeren op de CO2 prestatieladder. 

De CO2 prestatieladder

CO2 pretatieladder certificering

De CO2 prestatieladder is een pragmatische tool om te werken aan CO2 reductie binnen een organisatie. Oorspronkelijk ontwikkeld door Prorail, maar nu in handen van de onafhankelijke stichting SKAO.

De  prestatieladder Niveau’s

De methodiek is ingedeeld in 5 verschillende niveaus. Waarbij de focus tot en met niveau 3 gericht is op CO2 reductie binnen de eigen organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reduceren van het gas en electricteitsverbruik van de eigen kantoorpanden.

Vanaf niveau 4 en 5 komt hier ook CO2 reductie in de keten en sector bij kijken. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van een keten van één van de geleverde producten of diensten. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden aan de hand van een LCA (Life Cycle Assessment). Hierbij wordt onderzocht op welke manier partijen in de keten van invloed zijn op de CO2 uitstoot. Vanuit hier kan dan gekeken worden hoe er samen CO2 reductie gerealiseerd kan worden.

De vier invalshoeken

De prestatieladder hanteert vier invalshoeken, waarbij elke invalshoek een score krijgt op ladder (niveau 1 – 5) bij een certificering. De invalshoeken:
 
  • Inzicht: door een CO2-voetafdruk op te stellen en de energiestromen in kaart te brengen. Belangrijk hierbij is dat de organisatiegrens volgens de richtlijnen wordt bepaald en de CO2 voetafdruk voldoet aan de ISO 14064-1 norm.
  • CO2-reductie: de ambitie van de organisatie om de CO2 uitstoot te verminderen. Hoeveel CO2 uitstoot wil de organisatie gereduceerd hebben en binnen welke termijn?
  • Transparantie: hoe de organisatie in- en extern communiceert over haar CO2 voetafdruk en duurzaamheidsambitie.
  • Participatie: Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren.

Andere services

CO2 compensatie

Life Cycle Assessment van product of service

CO2 voetafdruk op organisatieniveau

Aan de slag met MVO

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie