Skip to content

Certificeren op de CO2-Prestatieladder

Bepalen van CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3, 4 of 5.

Door middel van beschikbare tools en templates effectief voorbereiden

ImpactNow heeft tot op heden 100% certificeringssucces

Hoe kan ImpactNow helpen?

Alle documentatie en voorbereiding om succesvol te certificeren op de CO₂-Prestatieladder. 

Door uw organisatie te laten certificeren op de CO₂-Prestatieladder laat u zien dat u actief en serieus bezig bent met CO2-reductie. Daarnaast levert een CO₂-Prestatieladder certificering bij een aantal (overheids)aanbestedingen een gunningsvoordeel op.

Al meer dan 50+ organisaties concreet op weg geholpen met verduurzaming

De CO-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een pragmatische tool om te werken aan CO₂-reductie binnen een organisatie. Oorspronkelijk ontwikkeld door Prorail, maar nu in handen van de onafhankelijke stichting SKAO.

De prestatieladder Niveaus

De methodiek is ingedeeld in 5 verschillende niveaus. Waarbij de focus tot en met niveau 3 gericht is op CO₂-reductie binnen de eigen organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reduceren van het gas- en elektriciteitsverbruik van de eigen kantoorpanden.

Vanaf niveau 4 en 5 komt hier ook CO₂-reductie in de keten en sector bij kijken. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van een keten van één van de geleverde producten of diensten. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden aan de hand van een LCA. Hierbij wordt onderzocht op welke manier partijen in de keten van invloed zijn op de CO₂-uitstoot. Vanuit hier kan dan gekeken worden hoe er samen CO₂-reductie gerealiseerd kan worden.

De vier invalshoeken

De prestatieladder hanteert vier invalshoeken, waarbij elke invalshoek een score krijgt op ladder (niveau 1 – 5) bij een certificering. De invalshoeken:
 
  • Inzicht: door een CO2-voetafdruk op te stellen en de energiestromen in kaart te brengen. Belangrijk hierbij is dat de organisatiegrens volgens de richtlijnen wordt bepaald en de CO₂-voetafdruk voldoet aan de ISO 14064-1 norm.
  • CO2-reductie: de ambitie van de organisatie om de CO₂-uitstoot te verminderen. Hoeveel CO₂-uitstoot wil de organisatie gereduceerd hebben en binnen welke termijn?
  • Transparantie: hoe de organisatie in- en extern communiceert over haar CO₂-voetafdruk en duurzaamheidsambitie.
  • Participatie: Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO₂ te reduceren.

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie