Skip to content

CO2-footprint meten en reduceren

Volledig grip en zicht krijgen op scope 1, 2 en 3

Compliant met het Greenhouse Gas Protocol, ISO14064-1 en de CSRD

Makkelijk zelf te berekenen en monitoren via onze online CO2-calculator

Hoe kan ImpactNow helpen?

ImpactNow helpt organisaties om de dataverzameling, analyse en rapportage van CO2-uitstoot efficiënt en volledig op te zetten. Daarnaast richten we een toekomstbestendig systeem in dat ervoor zorgt dat de uitstoot goed kan worden gemonitord en dat er duidelijke CO2-reductieplannen gemaakt kunnen worden.

50+ organisaties concreet op weg geholpen met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot

In 3 stappen naar inzicht & grip op je footprint

In drie stappen begeleidt ImpactNow naar actiegericht inzicht in de CO2-uitstoot van een organisatie. Volledig inzicht op scope 1-2-3 en geheel in lijn met de laatste richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol, CSRD en ISO14064-1.

1. Dataverzameling

2. Data analyse

3. Inzicht

CO2-voetafdruk: wat breng je in kaart?

CO2 voetafdruk berekenen

Voor het opstellen van een CO₂-voetafdruk zijn er verschillende (inter)nationale standaarden. Denk hierbij aan het GHG protocol, maar ook de CO₂-Prestatieladder schrijft richtlijnen voor met betrekking tot het correct opstellen van een CO₂-footprint.

De scopes

Bij het opstellen van een CO₂-voetafdruk wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende ‘scopes’. Deze scopes geven de mate van verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot invloed over de CO₂-emissies aan.

Binnen het GHG protocol wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende scopes:

  1. Scope 1 (directe emissies): dit is de uitstoot die ontstaat uit eigen bronnen. Denk hierbij aan brandstof voor de eigen voertuigen of het gasverbruik om de kantoorpanden te verwarmen. Dit is de CO₂-uitstoot die letter uit de ‘eigen schoorsteen of uitlaatpijp komt’.
  2. Scope 2 (indirecte emissies):  dit is de CO₂-uitstoot die ontstaat bij het opwekken van ingekochte elektriciteit of warmte (bijv. stadswarmte).
  3. Scope 3 (overige indirecte emissies): dit is de uitstoot die ontstaat in de keten door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de uitstoot die ontstaat bij de winning van de grondstoffen van je product. Of de CO₂-emissies gerelateerd aan de bezorgingsdienst van je product (wanneer deze door een externe bezorgdienst wordt gedaan). Als organisatie heb je geen directe invloed op de uitstoot van andere bedrijven in de keten, maar kan je deze vele gevallen wel beïnvloeden. Binnen scope 3 wordt er een onderscheid gemaakt tussen upstream en downstream activiteiten. Scope 3 is meestal de grootste categorie van de een footprint, soms moeilijk in kaart te brengen, maar van groot belang, lees hier meer! 
 

DE ORGANISATORISCHE GRENS

Bij het bepalen van de CO₂-footprint is het van belang dat de organisatorische grenzen worden bepaald. Hiermee bepaal je wat wel, en wat niet moet worden meegenomen in de CO₂-voetafdruk. Op deze manier wordt duidelijk voor welke emissies je als organisatie verantwoordelijk bent. Vanuit de internationale richtlijnen zoals het GHG-protocol zijn hier regels voor. 

Lees hier meer

Waarom scope 3 van je carbon footprint zo belangrijk is

Corporate Sustainability Reporting Directive

Wat betekent de CSRD-wetgeving voor jouw bedrijf?

De 6 voordelen en stappen van een CO₂-Prestatieladder certificering

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie