Skip to content
service

CO2 voetafdruk in kaart brengen

Waarom?

Door de CO2 footprint van uw bedrijf in kaart te brengen:
    1. Krijgt u inzicht in de milieu impact van uw organisatie
    2. Komt u erachter waar zowel de grootste uitstoot als de quick wins zitten
    3. Kan u op een transparante manier over uw milieuprestaties communiceren naar klanten en leveranciers
 

Hoe kan ImpactNow helpen?

Een overzichtelijke analyse van de jaarlijkse CO2 uitstoot, opgesteld aan de hand van de (inter)nationale standaarden zoals de CO2 prestatieladder of het GHG protocol. Daarnaast worden de resultaten van de voetafdruk vastgelegd in een interactief dashboard (zie screenshots rechts). Hierdoor wordt communiceren over én sturen op milieudoelen een stuk makkelijker. CO2 footprint in kaart brengen

CO2 voetafdruk: wat breng je in kaart?

CO2 voetafdruk berekenen

Voor het opstellen van een CO2 voetafdruk zijn er verschillende (inter)nationale standaarden. Denk hierbij aan het GHG protocol, maar ook de CO2 prestatieladder schrijft richtlijnen voor met betrekking tot het correct opstellen van een CO2 footprint.

De scopes

 Bij het opstellen van een CO2 voetafdruk wordt er een onderscheidt gemaakt tussen verschillende ‘scopes’. Deze scopes geven de mate van verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot invloed over de CO2 emissies aan.

Binnen het GHG protocol wordt er een onderscheidt gemaakt tussen de volgende scopes:

  1. Scope 1 (directe emissies): dit is de uitstoot die ontstaat uit eigen bronnen. Denk hierbij aan brandstof voor de eigen voertuigen of  het gasverbruik om de kantoorpanden te verwarmen.
  2. Scope 2 (indirecte emissies):  dit is de CO2 uitstoot die ontstaat bij het opwekken van ingekochte elektriciteit of warmte (bijv. stadswarmte). De opwek van de energie vind dus op een fysiek andere locatie plaats. De uitstoot gerelateerd aan bijvoorbeeld een dieselgenerator (die eigendom is van de organisatie), hoort hier dan weer niet bij, maar in scope 1.
  3. Scope 3 (overige indirecte emissies): dit is de uitstoot die ontstaat in de keten door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de uitstoot die ontstaat bij de winning van de grondstoffen van je product. Of de CO2 emissies gerelateerd aan de bezorgingsdienst van je product (wanneer deze door een externe bezorgdienst wordt gedaan). Als organisatie heb je geen directe invloed op de uitstoot van andere bedrijven in de keten, maar kan je deze vele gevallen wel beïnvloeden. Binnen scope 3 wordt er een onderscheidt gemaakt tussen upstream en downstream activiteiten.

 

DE ORGANISATORISCHE GRENS

Bij het bepalen van de CO2 footprint is het van belang dat de organisatorische grenzen worden bepaald. Hiermee bepaal je wat wel, en wat niet moet worden meegenomen in de CO2 voetafdruk. Op deze manier wordt duidelijk voor welke emissies je als organisatie verantwoordelijk bent.

Andere services

Aan de slag met MVO

Life Cycle Assessment van product of service

CO2 compensatie

Ondersteuning bij CO2 prestatieladder certificering

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie