Skip to content

CO2-voetafdruk monitoren met onze calculator

CO2-calculator

Efficiënt inzicht je de volledige CO2-voetafdruk (scope 1, 2 en 3)

Compliant met het Greenhouse Gas Protocol, ISO14064-1 en de CO₂-Prestatieladder

Eén centrale plek om alle data en inzichten te monitoren

Hoe kan ImpactNow helpen?

ImpactNow helpt organisaties om de dataverzameling, analyse en rapportage van CO2-uitstoot efficiënt en volledig op te zetten. Daarnaast richten we een toekomstbestendig systeem in dat ervoor zorgt dat de uitstoot goed kan worden gemonitord en dat er duidelijke CO2-reductieplannen gemaakt kunnen worden.

Voldoet aan de vereisten voor richtlijnen en normen zoals:

Stap 1

Organisatieboundary bepalen

Afhankelijk van de organisatie grootte en activiteiten wordt de organisatie boundary bepaald. Hierin stellen we samen vast welke activiteiten in scope 1, 2 en 3 relevant zijn voor de CO2-voetafdruk berekening. 

Stap 2

Data verzamelen & analyseren

In het platform kunnen alle relevante emissiedatapunten worden bijgehouden. Vanuit het platform kan de data worden uitgevraagd bij relevante data-eigenaren, zowel binnen als buiten de organisatie, zoals bijvoorbeeld bij leveranciers of gebouweigenaren.

Stap 3

Rapporteren & monitoren

Vanuit het platform kunnen direct rapportages worden genereerd en grafieken worden gemaakt.

Ook kunnen data downloads worden gemaakt in bijvoorbeeld Excel, zodat de data makkelijk op andere plekken gebruikt en verwerkt kan worden.

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie