Skip to content

CO reduceren een onhaalbare opgave?

De oplossingen zijn er al en het levert ook nog eens geld op ook!

Afgelopen Januari (2020) publiceerde het World Economic Forum een overzicht van wereldwijd de grootste risico’s voor ons als mensheid in 2020.

Opvallend hierin is dat voor het eerst sinds dit jaar de top 5 bestaat uit alleen maar Milieurisico’s. Berichten  over dat het niet de goede kant op gaat met de wereld is iets wat we op dagelijkse basis zien in het nieuws.

Het gaat veel over de negatieve ontwikkelingen, waarom het allemaal nu niet goed gaat en waarom het de toekomst alleen nog maar slechter zal gaan. 

Afgelopen december was ik bij een lezing van het onderzoek van ‘Drawdown’. Dit was een zeer optimistisch verhaal waarin werd verteld dat we eigenlijk alle oplossingen voor de klimaatproblematiek al hebben ÉN dat het implementeren van deze oplossingen geld oplevert in plaats van wat vaak wordt gedacht: alleen maar geld kost. Te mooi om waar te zijn zou je bijna denken.

Drawdown is een internationaal onderzoek en vastgelegd in het gelijknamige boek Drawdown.  De Nederlandse organisatie Climate CleanUp is initiatiefnemer van de Nederlandse versie van dit boek. Zij noemen dit “het eerste boek over klimaatverandering dat je kan lezen voor het slapen gaan, zonder nachtmerries te krijgen”. Drawdown is niet zomaar een feelgood verhaal dat inspeelt op de emoties van mensen, maar een wetenschappelijk doorgerekend onderzoek dat een complete oplossing biedt voor het terugdringen van de broeikasgassen.

Vaak wordt gedacht dat het oplossen van het klimaatprobleem voornamelijk gaat over het afstappen van fossiele brandstof en overgaan naar duurzamere varianten voor onze energievoorziening, oftewel de energietransitie. Dit is absoluut onderdeel van de oplossing, maar als we kijken naar de top 10 bestaat van meest impactvolle acties uit het boek dan bestaan die voornamelijk uit het transformeren van het voedsel en landbouw methodes.

Hieronder een lijst van de top 10 opmerkelijkste maatregelen, van toch investeren op controversiële kernenergie tot aan algen boerderijen in de oceaan.

 

 

 

1. meer ONDERWIJS VOOR MEISJES. #6 (VAN MEEST IMPACTVOLLE maatregelen) 

Voorop staat dat vrouwen dezelfde kansen moeten krijgen als mannen en dat dit nog op veel te veel plekken in de wereld niet zo is. Eén van die gelijke rechten is uiteraard onderwijs. Naast alle andere voordelen van gelijke kansen en recht op onderwijs voor meisjes kan dit ook nog eens een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Er is immers een direct verband tussen het aantal kinderen per vrouw en het opleidingsniveau. Minder mensen op de wereld = minder CO₂-uitstoot.

2. meer BASISVOEDSEL VAN TROPISCHE BOMEN #14

Eenjarige gewassen domineren de productie van ons voedsel. Deze gewassen zijn ten opzichte van voedsel van meerjarige gewassen en voedselbomen veel uitputtender voor de grond, hebben meer bewerking nodig (van machines die draaien op fossiele brandstof) en minder bestand tegen extreem weer. Wanneer er meer basisvoedsel van tropische bomen komt (voor de lokale bevolking), wordt de CO₂-uitstoot van het voedselsysteem beperkt.

3. anders omgaan met KOELMIDDELEN #1 

Koelmiddelen (voor o.a. airco’s en koelkasten) die in de natuur terecht komen hebben een gigantisch broeikaseffect. Sommige van deze koelmiddelen, ook wel bekend als CFK’s, HCFK’s, kunnen tot 1.000 tot 9.000 maal sterker broeikaseffect hebben dan CO₂! (dus 1 kg van sommige koelmiddelen hebben een even sterk effect als 9.000 kg CO₂). (1) Het inperken van het gebruik, (2) betere alternatieven gebruiken en (3) zorgen dat deze middelen niet in de natuur terecht komen dragen gigantisch bij aan het terugdringen van de broeikasgasemissies.

 4. AANPLANTEN VAN BAMBOE #35

Bamboe is in staat om sneller dan bijna elke andere plant CO₂ te onttrekken uit de lucht en dit vast te leggen in biomassa (o.a. de bamboestam). Daarnaast is het een perfect bouwmateriaal. Sommige soorten bamboe kunnen in de lente tot wel 2,5 cm per uur groeien!
Als er meer bamboe aangeplant wordt dan zal er sneller CO₂ uit de lucht worden onttrokken.
Bamboe neemt CO2 op

5. Plantrijk Dieet #4

Voor een groot gedeelte van de bevolking is vlees en zuivel een vast onderdeel van het menu. Een overstap naar een meer plantaardig dieet verlaagt de CO₂ die vrijkomt bij de voedselproductie. Dit doordat vlees en zuivelproductie meer vragen van land- en watergebruik en fossiele brandstoffen dan lokale plantaardige producten.

6. VERSNELDE VERWERING VAN MINERALEN

Een nieuw ontdekte manier om CO₂ uit de lucht te onttrekken is door bepaalde mineralen in te zetten in bijvoorbeeld de bouw. Zo neemt het mineraal Olivijn CO₂ op uit de lucht.

7. Zeewier boerderijen 

Zeewier kan een zeer goede vervanging zijn voor veevoer dat nu op het land wordt geteeld, het groeit ontzettend snel en nog belangrijker, zonder enige toevoeging van voedingsstoffen. Daarmee is het een perfecte manier om gebruik te maken van het gigantische oppervlakte zout water op onze aarde.
 

8. meer gebruik van ELEKTRISCHE FIETSEN

Door meer gebruik te maken van elektrische fietsen ter vervanging van auto’s daalt de uitstoot met betrekking tot mobiliteit flink.
Kernenergie als onderdeel van de energietranisitie

9. inzetten van KERNENERGIE #20

 Als tussenfase in de transitie naar duurzame energie zou kernenergie een uitkomst kunnen bieden, bij de productie van deze energie komt immers geen CO₂ vrij. Uiteraard spelen hierbij wel een hoop andere bezwaren die misschien wel zwaarder wegen (bijvoorbeeld rondom veiligheid).
 

10. aanleggen van GROENE DAKEN #73

Alle daken vormen een gigantische oppervlakte in een stad. Het beplanten van deze daken brengt vele voordelen met zich mee: minder warmte in de stad (doordat groene daken vele malen minder warm worden dan een normaal dak), klimaatadaptatie (doordat een groen dak als een soort spons fungeert bij extreme waterval), mogelijke productie van voedsel, schonere lucht (doordat de planten de lucht zuiveren) en CO₂ opname.
 
 

Het boek is een absolute aanrader en geeft een positieve en pragmatische blik op de klimaatproblematiek.

Ook interessant:

CO2 compenseren: wat is het? En heeft het wel zin?hoe verlaag je effectief je CO2 voetafdruk?

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie