Skip to content

Wat betekent de CSRD-wetgeving voor jouw bedrijf?

Wat betekent de CSRD-wetgeving voor jouw bedrijf?


Vanaf 1 januari 2024 treedt voor de eerste groep organisaties in werking: de CSRD. Deze wetgeving verplicht bedrijven tot een uitgebreide, jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. Wat betekent de CSRD-wetgeving voor jouw bedrijf? Dat ontdek je in de antwoorden die we geven op de volgende vragen in dit blog:

Wat is CSRD?

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. In goed Nederlands: richtlijnen voor zakelijke duurzaamheidsrapportages. Deze wetgeving is in november 2022 opgesteld door de Europese Unie als onderdeel van de Green Deal, ter vervanging van de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Naast financiële informatie moeten bedrijven hiermee ook informatie presenteren over hun prestaties op gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Ofwel: Environment, Social en Governance, afgekort tot ESG. Denk hierbij aan goed leiderschap nemen,  het verminderen van je CO2-voetafdruk, of het stimuleren van biodiversiteit en goede arbeidsomstandigheden in de gehele keten.

CSRD is niet zomaar een lijstje checkpoints afvinken. Het gaat om inzicht, ambities en doelstellingen voor een betere wereld aantonen en waarmaken als bedrijf. Transparant zijn over je impact en verbeterplan, en daarmee je toekomst. Zodat je investeerders, stakeholders en klanten weloverwogen voor jouw organisatie kiezen.

Voor wie is de CSRD verplicht?

Zowel beursgenoteerde, als niet-beursgenoteerde ondernemingen moeten vanaf 2025 jaarlijks verslag doen van hun duurzaamheidsactiviteiten. Dit gaat om bedrijven die voldoen aan minstens 2 van de onderstaande criteria:

  • Een gemiddeld aantal FTE van +250 over het boekjaar
  • Een balanstotaal van meer dan €25 miljoen
  • Een netto-omzet van meer dan €50 miljoen


Wat schrijft de CSRD-wetgeving voor?

De CSRD-wetgeving schrijft voor dat bedrijven van de eerder genoemde bedrijfsgroottes jaarlijks een verslag openbaar maken, waarin hun duurzaamheidsactiviteiten van dat boekjaar worden gepresenteerd. Voor de rapportage gebruik je gestandaardiseerde meetmethoden en vastgestelde datapunten. Dat zorgt ervoor dat de data van alle bedrijven die een duurzaamheidsrapportage maken goed te vergelijken en controleren zijn. 

Uit welke 7 stappen bestaat een CSRD-project?

Wat betekent de CSRD-wetgeving nou eigenlijk concreet voor je bedrijf? Een flink project, om het zachtjes uit te drukken. We nemen je mee in de 7 stappen die je doorloopt om hieraan te voldoen.

Stap 1: Verkenning. Hoe staat je organisatie er op dit moment voor? Waar maak je al impact, waar kun je verbeteren, waar mis je data of kennis? Bereid je voor, zodat de complexiteit en grootte van het proces je zometeen niet koud op je dak vallen.

Stap 2: Regel het proces in. Bepaal je budget en de mensen die je nodig hebt voor je CSRD-project, intern (vergeet de training niet!) en extern. Zorg ervoor dat je je budget goed verdeelt tussen rapporteren en actie. Rapporteren is mooi, maar praatjes vullen geen gaatjes. CSRD gaat uiteindelijk om duurzame oplossingen bedenken en bewerkstelligen.

Stap 3: Bepaal je materiële onderwerpen met een materialiteits-assessment. Kies de onderwerpen die je op wilt nemen in je verslaglegging, omdat ze qua duurzaamheidsdoelstellingen passen bij je organisatie en ambities.

Stap 4: Bepaal impact, risico’s en kansen per  materieel onderwerp. Hierbij kijk je vanuit 2 perspectieven: die van jouw organisatie en die van milieu en maatschappij. Denk hierbij aan emissies, corruptiebestrijding, (bio)diversiteit, klimaatverandering, waterverbruik en mensenrechten. Dit noemen we de dubbele materialiteitsanalyse. Daar komen we zo op terug.

Stap 5: Maak doelstellingen en identificeer je ‘gaps’. Met je doelstellingen breng je in kaart wat je wilt bereiken en welke oplossingen daarbij passen. Gaps zijn de te overbruggen kloof tussen je huidige situatie en gewenste situatie. Door een GAP-analyse te maken wordt inzichtelijk én meetbaar hoe je je gewenste situatie kunt bereiken. Ook daarover zometeen meer.

Stap 6: Aan de slag! De oplossingen die je eerder bepaalde zet je nu in gang. Hoe gaat jouw organisatie de wereld beter,schoner en veiliger maken? En hoe betrek je daar de hele waardeketen in? Verwerk je huidige staat, doelen, actieplan en prestaties in je CSRD-rapportage. Voor de korte én lange termijn. Natuurlijk volg je daarbij de verplichte standaarden en datapunten die de CSRD-wetgeving voorschrijft.

Stap 7: Audit en presentatie. Laat je duurzaamheidsrapportage over het boekjaar beoordelen door een accountant en een externe audit. Goedgekeurd? Deel het dan met alle belanghebbenden – bijvoorbeeld investeerders, klanten en werknemers. Dit kan via je website, een jaarverslag of andere kanalen.

Je CSRD-rapportage keert jaarlijks terug. De eerste verslaglegging zal al in 2025 plaatsvinden voor de eerste groep organisaties die onder CSRD vallen. Bereid je dus goed voor en leer van je eerste proces, zodat je het volgend boekjaar kunt verbeteren. Bijvoorbeeld op gebied van je materialiteitsanalyse.

Wat is een materialiteitsanalyse?

Vast onderdeel van een duurzaamheidsrapportage volgens de CSRD-wetgeving is dubbele materialiteit. Hierbij bekijk je duurzame impact vanuit twee oogpunten. Welke impact heeft je organisatie op milieu en maatschappij? En welke (financiële) risico’s en kansen op gebied van milieu en maatschappij maken impact op jouw organisatie? Dit breng je in kaart met een materialiteitsanalyse. Deze analyse volgt een soortgelijk stappenplan als de duurzaamheidsrapportage waar het een (belangrijk!) onderdeel van is.

Hoe helpt ImpactNow jou met je duurzaamheidsrapportage vanaf 2024?

Een bedrijf van deze tijd is op een groene toekomst voorbereid. Wil je dat jouw organisatie klaar is voor de CSRD-wetgeving? Bereid je dan nu goed voor, zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Geen zorgen: ImpactNow helpt je daarbij.

Wij bereiden je voor op de CSRD-wetgeving door het uitvoeren van een materialiteits-assessment en GAP-analyse. Zo weet jij waar je als organisatie staat en kun je zelfverzekerd aan je duurzaamheidsrapportage beginnen. In 2025 of later. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

ImpactNow helpt je verder

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie