Skip to content

Waarom scope 3 van je carbon footprint zo belangrijk is?

Waarom scope 3 van je carbon footprint zo belangrijk is?

Wil je echt grote stappen maken in verduurzaming, en zo voorbereid zijn op wat de toekomst en regelgeving brengt? Dan is het essentieel om, naast de CO2-uitstoot van je eigen panden en voertuigen (je scope 1 & 2), je te richten op de impact van je waardeketen (scope 3). Daarom is inzicht in de uitstoot van scope 3 van je carbon footprint zo belangrijk. 

In dit blog geven we antwoord op de volgende vragen: 

 1. Wat is scope 3 van de carbon footprint? 
 2. Waarom is scope 3 zo belangrijk om je carbon footprint te verkleinen? 
 3. Welke 15 categorieën vallen onder scope 3? 
 4. Waarom is scope 3 de moeilijkste stap in de berekening van je carbon footprint? 
 5. Hoe helpt ImpactNow jou met het berekenen van jouw scope 3? 

 

Lees het hieronder! 

Wat is scope 3 van de carbon footprint?

Jouw carbon footprint, of CO2-voetafdruk in goed Nederlands, toont aan hoeveel uitstoot jouw organisatie direct en indirect produceert.  

Het berekenen van de carbon footprint wordt ingedeeld in 3 scopes (toepassingsgebieden). Scope 3 bestaat uit indirecte upstream- en downstream-emissies die komen uit activiteiten van je organisatie. De bronnen van deze activiteiten zijn daarentegen geen eigendom van je organisatie, maar bevinden zich in de waardeketen. Deze activiteiten zijn in te delen in 15 categorieën. Die vind je verderop in dit blog. 

Ben je benieuwd naar scope 1 en 2? Je leest alles over de volledige carbon footprint, en wat de voordelen zijn van het berekenen ervan, in dit blog.  

Waarom is scope 3 zo belangrijk om je carbon footprint te verkleinen?

Je begint met scope 1 en 2, maar scope 3 is de belangrijkste om je carbon footprint te verkleinen. Hier neem je tenslotte verantwoordelijkheid voor de hele waardeketen die bij je bedrijf betrokken is. En hier zit 70-90% van je winst (!) als het gaat om verduurzaming. 

Welke 15 categorieën vallen onder scope 3?

Upstream-emissies zijn afkomstig van leveranciers en activiteiten die nodig zijn om het product te produceren of de service te leveren. Hieronder vallen deze categorieën: 

 1. Ingekochte goederen en diensten 
 2. Ingekochte kapitaalgoederen 
 3. Brandstof-en energie gerelateerde activiteiten 
 4. Transport en distributie 
 5. Afvalverwerking 
 6. Zakelijke reizen  
 7. Woon-werk verkeer 
 8. Gehuurde activa 

 

Downstream-emissies komen voort uit activiteiten die plaats vinden nadat de product of service zijn geleverd. Hieronder vallen deze categorieën: 

9. Transport en distributie  
10.  Bewerking van tussenproducten 
11.  Gebruik van eindproducten 
12.  Afvalverwerking van eindproducten 
13.  Verhuurde activa 
14.  Franchises 
15.  Investeringen 

Op basis van een materialiteitsanalyse bepaal je welke van deze 15 categorieën relevant zijn voor jouw organisatie, en dus in kaart moeten worden gebracht, als je je carbon footprint wilt berekenen.

CO2 voetafdruk berekenen

Waarom is scope 3 de moeilijkste stap in de berekening van je carbon footprint?

In scope 1 en 2 maak je de snelste duurzame stappen, maar in scope 3 de grootste. Zie scope 3 als het volgen van jouw investering, product of dienst van begin tot eind: ál je leveranciers, en al diens leveranciers, hebben een rol in de volledige waardeketen. En hun cijfers moeten dus voor een groot gedeelte meegenomen worden in het berekenen van scope 3.  

Dat maakt een scope 3-berekening moeilijk en tijdsintensief. De data die je nodig hebt, komt namelijk uit beschikbare databases van derden of is een schatting, verkregen uit transparant contact met alle betrokken leveranciers. In beide gevallen moet je dus zeker zijn van de volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en accuraatheid van de data. Alleen zo kun je een accurate berekening maken volgens internationale standaarden – zoals die van het Greenhouse Gas Protocol 

Hoe helpt ImpactNow jou met het berekenen van jouw scope 3?

Wil je hoger komen op de CO2-prestatieladder? Je CO2-voetafdruk verlagen? Je voorbereiden op de CSRD-wetgeving? Het berekenen van je carbon footprint hangt samen met al deze doelen. En is dus essentieel. Ook, of beter gezegd, júist, in scope 3. Zoals je nu weet kost dat veel tijd en moeite. Maar het levert je ook veel op; meer dan in ieder andere scope. Een sterke upgrade in toekomstbestendigheid, vergroening, kostenbesparing en marktpositie bijvoorbeeld. Geen zorgen: ImpactNow helpt je daarbij. 

Wij helpen bedrijven en overheden om hun carbon footprint te onderzoeken, in kaart te brengen én aantoonbaar te verlagen. Ook in scope 3.  

Wil jij grote stappen gaan maken in scope 3 van je carbon footprint? Neem dan contact met ons op voor een offerte. 

ImpactNow helpt je verder

Dashboard login

Ook een persoonlijk duurzaamheidsdashboard? Neem hier contact op voor een demo of meer informatie